+299 34 35 40 og udenfor åbningstid
H. J. Rinksvej 29 | 3900 Nuuk

Opsigelse af lejekontrakten

← Tilbage

I din lejekontrakt står der hvilket opsigelsesvarsel du har. Typisk er det løbende måned + 1 måned eller + 3 måneder.

Du kan godt fraflytte din lejlighed før denne dato, men du skal betale husleje frem til den dato din lejekontrakt slutter. Med mindre din lejlighed bliver udlejet igen inden. Sker dette frigøres du fra din lejekontrakt og dermed ikke længere betale husleje.
Når du fraflytter din lejlighed får du dit betalte depositum tilbage, fratrukket eventuelle istandsættelsesudgifter og der kan går op til 6 uger.