AGERSKOV Consulting administrerer lejeboliger ejet af Illuut A/S.

Vi vil bestræbe os på at yde den bedste service og være åbne og tilgængelige, når du har brug for os. Til gengæld forventer vi også, at du tager ansvar og passer godt på den bolig, du lejer af os, og at du naturligvis overholder den gældende husorden. Folderen her indeholder gode råd og praktisk info om din bolig, og derudover vil du kunne finde flere informationer hos AGERSKOV Consulting, der administrerer boliger

Fællesområder

Opgange, gange og andre fælles arealer både ude og inde er med til at give både beboere og gæster et første indtryk af boligerne. Derfor skal de holdes ryddelige, og din cykel, barnevogn, kælk eller lignende skal placeres i de områder, der er beregnet til det. Rygning og brug af åben ild på fælles arealer er ikke tilladt. Det er heller ikke tilladt at tegne, male eller ridse på vægge og træværk. Af hensyn til din og dine naboers sikkerhed og tryghed videoovervåges indgangspartier, elevatorer og eventelt cykelrum.

Fællesfaciliteter, f.eks. entre, gangarealer, depotrum, gård eller legeplads må ikke forurenes.
Der må ikke tegnes, ridses eller males på ejendommens mur eller træværk.
Udlejer kan foretage nødvendig rengøring og udbedring for den ansvarlige lejers regning

Liv i lejlighederne

Du er velkommen til at bruge boremaskine eller andet støjende værktøj mellem kl 8 og 19. Du må selvfølgelig også gerne bruge radio, tv og musikanlæg, så længe du ikke generer dine naboer. Støjende fester må holdes, hvis dine naboer eller andre, der kan blive genereret, har accepteret på forhånd. Du må gerne bruge vaskemaskine og tørretumbler indtil kl 21.
Tøjtørring på altaner må ikke være til gene for andre beboere.

El-biler

Der er opsat ladestationer ved særlige p-pladser, hvor beboere med el-biler kan lade bilerne op. I første omgang bliver disse p-pladser placeret ved Tuapannguit 7, Igimaqområdet og Suloraq 15.

Husdyr

Der må ikke holdes husdyr uden administrators skriftlige tilladelse. Såfremt man har en godkendelse til at holde husdyr, må husdyr ikke være til gene for de øvrige beboere. Herunder optræde truende eller skræmmende, ved gøende eller støjende adfærd eller tøjres på en sådan måde, at de er til ulempe. Udlejer kan kræve et særligt depositum for dyrehold.

OBS vedrørende husdyr

Godkendelse af hundehold kan kun opnås for tjeneste- og førerhunde.

Andre husdyr som eksempelvis katte er ikke tilladt i boligen.

TV & Antenne

Illuut har sørget for, at det er muligt at modtage tv -signal i alle boliger, og det er op til dig og din valgte udbyder at sætte eventuel box eller andet nødvendigt udstyr op.

Du skal have administrators tilladelse for at sætte udvendige antenner op.

Affald

Brug affaldsskakt eller containere, men inden du smider dit affald deri, skal du pakke det godt ind i papir eller en pose. Vat, tamponer og lignende skal i affaldsspand, ikke i toiletterne. Storskrald skal du selv aflevere på forbrændingen.

Skiltning

Du skal have skriftlig tilladelse fra administrator, hvis du vil sætte andre skilte end dørskilte op.

Pulterrum

Dit pulterrum skal være låst, også selv om du ikke bruger det. Du må ikke opbevare brandfarlige væsker som fx benzin, terpentin, lak eller lignende i rummet. Tyveri fra pulterrum er din egen risiko.

Børnesikringsbeslag

Der er monteret sikkerhedsbeslag på alle vinduer og altandøre for at sikre dine børn. Skulle disse beslag mangle, så kontakt straks administratoren.

Vinduer og døre

Luft godt ud hver dag og sluk for radiatoren imens. Benyt eventuelle spalteventiler i vinduesrammerne. I kolde perioder kan det være nød ­ vendigt at tørre vand af de neder ­ ste hjørner af vinduerne. Smør en gang årligt tætningslister i vinduer og altandør i silikone, så de blød ­ gøres. Samme lister bør holdes fri for sne og is. Hold vinduer og døre lukket ved kraftig blæst.

Låsesystem

Alle Illuuts etageejendomme har monteret elektronisk Salto -låsesystem. Det gælder både ved ind ­ gangen til lejligheden, ved hoveddørene, depotrum og cykelrum. Du får udleveret fire nøglebrikker ved indflytning, og disse nøgle ­ brikker virker til alle nødvendige døre. Skulle du ved et uheld låse dig ude, så kan du møde op på ad ­ ministrators kontor og købe en ny nøglebrik. Er det uden for almin ­ delig åbningstid, er det dit eget ansvar at kontakte en låsesmed, hvilket kan gøres på 34 35 40, hvor der er viderestilling.

Vægge, lofte og gulve

Når du skal gøre lakerede overflader rene, så brug et mildt rengøringsmiddel og en blød svamp og vask efter med rent varmt vand. Til gulvvask bruges en eg ­ net gulvsæbe, og mærker efter skosåler og lignende fjernes med rensebenzin eller terpentin. Brug aldrig skuremidler på bløde overflader. Beskyt gulvene ved at sætte filtdup ­ per under stole og bordben.

Køkken

Daglig rengøring gøres med vand og – ved fedtpletter – med en smule opvaskemiddel. Ved vanskeligere pletter kan du evt bruge vand tilsat klorin. Husk også jævnlig rengøring af kogeplader og ovn. Stålvasken kan gøres ren med skurepulver, men brug ikke dette på skabslåger, bordplader og bagplade. Hvis du får installeret opvaskemaskine, skal der sættes en dampspærre under bordpladen. Du kan skille vandlåsen ad og rense den uden brug af værktøj. Tjek afløbene jævnlig, og skulle afløbet alligevel tilstoppe, så brug varmt sæbevand, afløbsrens og måske en svupper. Emfangets filter bør renses cirka en gang om måneden, og to gang årligt bør du gøre selve emfanget ren ved at tørre den indvendigt med en klud opvredet i vand med opvaskemiddel. Du kan skifte emfangets pære ved at løsne skyderne foran lampeglasset. Flambér ikke din mad under emfanget, på grund af brandfare.

Installationer

Dit hjem opvarmes af fjernvarme eller elvarme, og du kan indstille temperaturen på radiatoren. Du kan også indstille gulvvarmen, og vi anbefaler en middeltemperatur (med indstilling på 2-3). Afprøv gerne brandslangen et par gange om året, husk at slukke for begge haner bagefter. Du kan følge med i dit forbrug på www.nukissiorfiit.gl samt tilmelde via www.sullissivik.gl. Ventilationen i lejligheden må ikke hverken lukkes, justeres eller stoppes til, ellers påvirker det også dine naboers indeklima.

Toilet og bad

Brug almindelig rengøringsmiddel med salmiak, skyl efter med vand og tør af med en tør klud. Du må ikke bore i fliserne, da der bag dem sidder en vådrumsmembran. Efter bad fjernes alle hår, papirrester osv, og en gang om måneden bør du skrue risten af og rense vandlåsen.

Klude, vat eller lignende må ikke kastes i vandskyllende toiletter. Administrator skal omgående have meddelelse om utætte

vandhaner, toiletcisterner og – kummer, eller utætheder i andre dele af vandinstallationen.

Håndværkerudkald

Hvis du har brug for hjælp uden for almindelig arbejdstid, skal du kontakte 34 35 40. Telefonen besvares af en vagt, der bestiller den nødvendige håndværker. Da håndværkerudkald uden for arbejdstid koster mere end normalt, bør det kun ske i akutte tilfælde. Udlejer betaler for akutte vandskader, manglende strøm og lignende, andre forhold skal du eventuelt selv betale.