+299 34 35 40 og udenfor åbningstid
H. J. Rinksvej 29 | 3900 Nuuk

AGERSKOV Consultingimit aqunneqarput inissiat attartortittakkat Illuut A/S-imit pigineqartut.

Anguniagaraarput, pisariaqartikkutsigut ilinnik pitsaanerpaamik, ammasumik angujuminartumillu sullissinissaq. Illuatungaatigullu naatsorsuutigivarput, inissiarisat uatsinnit attartugarisat, akisussaassuseqartumik tigummissagit paarilluarlugulu aammalu soorunami naatsorsuutigivarput torersaarnissamik maleruagassiat atuuttut naapertuuttumik malissagitit.Naqitaaqqami atuarneqarsinnaapput siunnersuutitsialaat aammalu inissianut atatillugu paasissutissiissutit, saniatigullu inissianik aqutsisoq Agerskov Consulting aqqutigalugu paasissutissanik amerlanerusunik pissarsisinnaavutit


Sumiiffiit ataatsimoorussaasut

Majuartarfeqarfiit, gangit allallu inissiat iluini silataanilu ittuusut inissiat qanoq ittuunerinik najugaqartunut pulaartunullu nittarsaassisuupput. Taamaattumik tamakku torersuussapput, taamaammallu cykelit, barnevognit, kælkit assigisaallu tamakkununnga inissiivissianiitinneqassallutik. Sumiiffinnilu ataatsimoorussaasuni innermik atuineq pujortarnissarlu inerteqqutaapput. Aamma iikkat qisuttaasullu titartaaffigeqqusaanatillu qalipaaffigeqqussaanngillat aammalu kigartuiffigineqaqqusaanatik. Illit sanilivillu isumannaatsumiinnermik toqqissisimanartumillu najugaqarnissaat isumannaarumallugit, iserfiit, majuartaatit ilaatigullu cykeliisiviit nakkutilliissumik assiliiveqartinneqarput.

Suut ataatsimoorussassat,soorlu assersuutigalugu isaarissat, gangit, toqqorsiviit, aneerfissiat pinnguartarfiillu mingutsiterneqassanngillat. 
Illuutit iigaat qisuttaasullu titartaaffigeqqusaanngillat, qalipaaffigeqqusaanatik kigartorneqaqqusaanatillu.
Attartortitsorlu attartortup akisussaasuusup akiligassaanik pisariaqartumik eqqiaatitsillunilu iluarsaassisitsisinnaavoq. 


Inissiani nipiliorsinnaanerit

Sakkunik nipiliortunik, soorlu qillerutinik kaattamillu atuisinnaatitaavutit nal. 18-imiit nal. 19-ip tungaanut, soorunalumi aamma radiomik, TV-mik nipilersuutinillu atuillutit tusarnaarsinnaavutit, kisiannili nipitussutsikkut sanilinut ajoqutaanngitsumik. Nalinginnaasumik festertoqarsinnaavoq, taamatut iliornissaq tusaasaqarsinnaasunut sioqqutsisumik akuerineqarsimatillugu. Errorsiviillu aammalu panersiiviit atorneqarsinnaatitaapput nal. 21-p tungaanut.


Biilit innaallagiatortut

Biilinut unittarfiliat ilaanni innaallagissamik biilinut immiissuteqarpoq, najugaqartunut atugassiaasunik. Siullermeerutaasumillu taamaattut Tuapannguit 7-ip, Imigap Suloraq15-llu tungaani inissinneqassapput.


Inissiami uumasuuteqarsinnaaneq

Aqutsisoq allakkamik akuersissummik tunniussitinnagu inissiani uumasuuteqarnissaq inerteqqutaavoq akuerineqarlutillu uumasuuteqartut najuqartut allat uumasuuteqarnerminni mianeralugit akornusersussanngilaat. Aamma taassuma iluani eqqarsaatigineqarput uumasut ”ilakkuminartuunngitsut”, ersiginarsinnaasut qilunnikkaajusullu. Attartortitsisorlu uumasuuteqartunut depositumimik immikkut ittumik akiliuteqaqqusisinnaavoq.

OBS! uumasuutigineqartut pillugit

Qimmiuteqarsinnaanermik akuersissutit taamaallaat atuupput qimminut tappiitsunik angallassisartunut aammalu suliffigisamut atatillugu qimmiutigineqartunut.

Uumasut allat, soorlu qitsuit inissiani uumasuutigeneqaqqusaanngillat.


TV & Antennit

Inissiaatileqatigiiffiup Illuutip isumaginikuuai, inissiani tamani TV-mut attaviliiffiit, illillu nammineq aaliangissavat box-italeerusunnerlutit imal. allatut ilassutinik atortuleerusunnerlutit. 

Antenneliiniaruilli inissianik aqutsisuusoq akuersissummik piniarfigeqqaassavat.


Eqqagassat

Igitassanik nakkartitsivissiat imal. containerit eqqaavissiatut inissitat atortakkit, igitsitinnallu igitassatit iluamik poortoqqaartakkit pappialat puussiallunniit atorlugit. Vat-it arnat tampon-it atortagaat allallu perusuersartarfikkut kuutsinniarniaqinagit eqqaavinnulli igittarlugit. Igitassallu annertunerusut ikuallaasarfimmut immineq tunniukkiartortassavatit.


Allagartalersuisinnaanerit

Matumi atermik ikkussisinnaanerit avataatigut ikkussiniaruit, aqutsisuusoq saaffigeqqaassavat tassannga aallaganngorlugu akuersissummik piniarlutit.


Uninngatitanut ilioraavissiaq

Pulterummerisat parnaartartuussaaq aamma atorneqanngikkaluaruniluunniit parnaarsimasassalluni. Tassani akuutissat allalllu ikuallajasut, soorlu benzina, terpentin, lak allallu inissinneqartassanngillat. Tillinniartoqarsinnaanerlu immineq akisussaaffigissavat.  


Meeqqanut ammaassinaveersaarutit

Igalaat tamarmik altaninullu matut tamarmik meeqqat isumannaallisaaffigiumallugit ammaruminaassaa-sigaapput. Tamakku arlaatigut piunngippata inissianik aqutsisuusoq attaveqarfigalugu saaffigissavat.


Igalaat matullu

Ullut tamaasa inissiaq najugaqarfigisat silaannarissartassavat tamannalu pitillugu kiassaatit qamikkallartarlugit. Inassutiginarporlu ammartoornaveersaarutit atorneqarnissaat. Ukiukkut issitsillugu pisariaqarsinnaassaaq igalaat teqeqquisa ataaniittut allarterneqartarnissaat. Ukiumut ataasiarlutit igalaat suinnginnissaannut ussissatitut nipititat silikonimik tanittakkit, qituttuuinnartikkumallugit. Nipititallu taakku apummut sikumullu nipiffigeqqunagit matusitinnak allartertarlugit illersortakkit. Anorlerluartillugu igalaat matullu matoqqatittakkit.


Parnaarsaat

Inissiaatileqatigiiffimmit Illuutimit inissiaatigneqartut tamarmik elektroniskimik paarnaarsaammik Saltomik atortulersugaapput. Taamatullu atortulersugaapput inissianut ataasiakkaanut isaarissat, silammut matorsuit, toqqortuiffiit cykeliisiviillu. Inissiamut iserterninni matuersaatinik sisamanik tunineqassaatit, taakkulu matunut atortulersukkanut taaneqartunut tamanut atorneqarsinnaasuupput. Arlaatigut matuersaatit annaagaluarukkit taamallu iserneq sapilerlutit, taava nutaanik aqutsisoqarfimmut pisiniarsinnaavutit. Isersinnaajunnaarnerit nalinginnaasumik ammasarfiup avataatigut pissagaluarpat, taava illit akisussaaffigissavat matuersaaserfilerisartumik aggersaanissat, tamannalu pisinnaavoq sianerfigalugu 34 35 40, taannalu assigiinngitsunut ingerlateqqiissuteqarfiuvoq.


Iikkat, qaliat natillu

Suut lakkikkat eqqiassagukkit, taava atortakkit qaqorsaatit sakkortuujunngitsut, svampit qituttut kingornalu kingunerisarit imermik ipiitsumik kialaartumik.  Natitit asanniarukkit naternut erruut ipiitsoq atortaruk qaqorsaallu naleqquttoq. Kamippanniillu ipertikkat peersinaavatit rensebenzin imal. terpentina atorlugit. Asanniakkannut qituttunut suut kigartuisinnaasut atunngisaannakkit. Issiaviit nerriviillu niuluisa ataasigut filtilersorlugit kigartuisinnaaneq pitsaalioruk.


Igaffik

Ulluinnarni eqqiaaneq imermik masatsikkamik allarterinikkut pisassaaq, orsortersimasulli eqqiarneqartassapput imeq erruinermut qaqorsaasiilaagaq atorlugu. Eqqiaruminaatsut pineqartillugit imeq klorinimik akulaarlugu atorsinnaavat.  Asaffiit saviminiusut skurepulverit atorlugit asanneqarsinnaapput, kisiannili taamaattut atussanngilatit sikaaviit matuinut, nerriviit qaavinut allatullu iikkiussanut.

Erruivittaarniartut nerriviup ataanut aalamut illersuummik ikkussititsissapput. Sakkulersornak kuuffiup paarnaarutaa peerlugu salissinnaavat. Kuuffiit akuttunngitsumik misissortassavatit milittuussagaluarpatalu, taava imermik qaqorsaasikkamik kissartumik kuuffigitissavatit, akuutissaq kuuffinnut saligut aammalu svupperi  (gummi takisuumik ipulik silaannarmik naqitsinissamut atugassiaq) atorsinnaavatittaaq. Nerisassiornermi milluaasoq (emfang) qaammatikkaartumik salittassaaq atorlugu erruut erruinermi qaqorsaammik imilikkamut misuttaarlugu isugutaannalersillugu siggorlugu atorlugu. Milluaatip (emfangip) pineqartup qaammaqqutaa taarserneqarsinnaavoq illersuutitut igalaartaasoq sanimut illikartillugu. Igaatit imigassamik naaralaartillugit ikuallatsittassanngilatit, tamanna ikuallannermik pilersitsisinnaammat.  


Innaallagissamut atortut ikkussukkat

Inissiarisat ungasianiit kiassaateqarfimmit kiassagaavoq  ilaatigulli aamma inissiat ilaat innaalagiatortunik kiassaateqartuupput, taakkulu kissassutissaat qipisagaq atorlugu inissititerneqarsinnaapput. Aamma naqqup kiassagaanera aqunneqarsinnaavoq inassutigissavarpullu tassani kissaasuseq 2-3 atortassagit. Ikuallattoornissamut sillimmatitut qatserutissaq slangi ukiumut marloriarlugu misilittalaartaruk, kingornalu matussutissat marluusut matunissaat eqqamallugit. Innaallagissamik atuinerit malittarineqarsinnaapput iserfigalugu www.sullissivik.gl.  Silaannarissarfiit matoqqatittassanngillat, allatut inissinneqassanatik imal. milissorneqartassanatik, taamaalioruimmi saninniittunut tamanna sunniuteqartussaammat.


Perusuersarfik uffarfissiarlu.

Taakkunannga eqqinaanermi atortakkit qaqorsaat salmiak-ilik kingornalu imermik kingunerisarit taavalu allarteralutit. Uffarfeqarfimi fliset (qalliutit) qillerneqassanngillat, tunuannimi immat isugutammut illersuusiaq. Uffareeraangavit nutsat nakkarsimasut tigooqqartakkit aammalu pappialamernit il.il., qaammammullu ataasiarlutit kuuffiup illersuutaa peerlugu kuuffik salittaruk.


Suliarinnittussarsiornissat

Nalinginnaasumik ammaffitta avataatigut ikiorneqarnissaq pisariaqartilerukku, sianerfigissavat 34 35 40. Tassani piareersimasoqartuartarpoq saaffiginnissummik ingerlatseqqiissartumik. Ikiortissanilli suliffiup avataatigut pissarsinerit nalinginnaasunit akisunerummata, aatsaat pisariaqarluinnartillugu taamaaliorneq pisassaaq. Attartortitsisuusup tassanngaannartumik imermik ajoqusernerit, innaalliagqarnermut atatillugu iliuarsaassinerit assigisaasullu akilertassavai, allatulli tunngaveqartut illit nammineq isumagisartussaassavatit.