Ansvarsfraskrivelse

Forside | Ansvarsfraskrivelse

Bemærk: Denne e-mail kan indeholde fortroligt materiale, som kun er beregnet for adressaten, og som ikke må udleveres eller kopieres til nogen anden. Har De ved en fejltagelse modtaget denne e-mail, beder vi Dem omgående meddele AGERSKOV Consulting dette og destruere e-mailen. På forhånd tak. Da e-mails kan ændres ad elektronisk vej, påtager AGERSKOV Consulting sig intet ansvar for denne meddelelse eller eventuelle vedhæftede filer.