Oplåsning af SALTO-lås uden for arbejdstid

← Tilbage

Hvis du låser dig ude af din bolig uden for normal arbejdstid, kan du kontakte 343540 (telefonen viderestilles til vagtkontoret). Matu Security er den faste låsesmed på SALTO-låse i Illuut og udfører arbejdet iht. deres gældende timesatser og udkaldstakster.

Du skal forvente at udgiften er ml. 1.900 – 2.000 kr.

Administrationen bliver informeret om udkaldsopgaven og ved næst-kommende husleje opkræves du dette beløb. Matu fremsender særskilt faktura, som du kan få udleveret ved henvendelse hos administrationen. Vi kan desværre ikke specificere beløb på din huslejeopkrævning via PBS.