Hvordan fungerer ventilationen i min bolig?

← Tilbage

Følgende oplyses af servicepartneren på ventilationen i Illuuts ejendomme:

Tuapannguit og Sana (Peqqik) blokkene:

Lejlighederne i denne ejendom udsuges konstant via emhætte i køkken og kontrolventil i badeværelse.

Ventilatorer står på loft.

Udsugning:

Køkken:

Når man tænder for emhætten, så åbner der et spjæld og der udsuges mere, spjældet lukker af sig selv efter en tid eller når man selv slukker for emhætten.

Badeværelse:

Når man går i bad og fugtigheden i rummet stiger så åbner der et spjæld og der suges mere, dette spjæld lukker igen af sig selv, når fugtigheden falder.  

Indblæsning:

Ventiler i vinduer eller ydervægge virker som friskluftsventiler.

VIGTIGT:

Ventiler i vinduer og ydervægge skal være åbne og må ikke afspærres.

Kontrolventil i badeværelse må ikke afspærres med tape eller papir.

Suloraq, Norsaq og Igimaq blokkene:

Lejlighederne i disse ejendomme ventileres med komfortventilation, således at varmen i det udsuget luft genanvendes og opvarmer indblæsningsluften.

Anlægget kører konstant.

Udsugning:

Køkken:

Når man tænder for emhætten, så åbner der et spjæld og der udsuges mere, spjældet lukker af sig selv efter en tid eller når man selv slukker for emhætten.

Badeværelse:

Når man går i bad og fugtigheden i rummet stiger så åbner der et spjæld og der suges mere, dette spjæld lukker igen af sig selv, når fugtigheden falder.

Indblæsning:

Der tilføres opvarmet indblæsningsluft i stue/gang og enkle rum via kontrolventiler.

VIGTIG:

Den faste indstilling på kontrolventiler må ikke ændres og heller ikke lukkes med tape eller papir.