Administration af ejendomme

Forside | Administration af ejendomme

Vi sikrer den daglige drift i din ejendom

Vi tilbyder administration af ejendomme med udlejningsboliger, ejerforeninger, erhvervsejendomme og ejendomsselskaber

Udlejningsejendomme

Vi løser (med anvendelse af stærke administrative værktøjer og med seriøse og dygtige medarbejdere) en række opgaver i forbindelse med udlejning af bolig / erhverv i ejendomme, herunder:

 • Opkrævning og regulering af leje, varsling af lejestigninger og rykkerprocedurer
 • Kontrol og betaling af fakturaer og faste udgifter
 • Bogføring og afstemninger
 • Klargøring til udarbejdelse af årsregnskab
 • Udarbejdelse af budgetter og budgetopfølgning
 • Udarbejdelse af forbrugs- og driftsregnskaber
 • Udarbejdelse af lejekontrakter
 • Besvarelse af lejerhenvendelser
 • Flyttesyn og fraflytningsopgørelser
 • Evt. udbetaling af løn til ansatte
 • Vi sikrer løbende tilsyn med ejendommen og vedligeholdelsesplanlægning i samarbejde med underleverandører

Vi arbejder for løsninger, der sikrer både et fornuftigt afkast og tilfredse lejere.

Personalebolig

Vi tilbyder administration og drift af personaleboliger i din virksomhed.
Løsningen er fleksibel i forhold til din virksomheds ønsker og behov. Vi sikrer samspil mellem HR-afdelingen, evt. lønafdelingen og økonomiafdelingen.

Blandt andet tilbyder vi:

 • Opkrævning og regulering af leje, varsling af lejestigninger og rykkerprocedurer
 • Kontrol og betaling af fakturaer og faste udgifter – evt. via mellemregningskonti
 • Bogføring og afstemninger
 • Rapporteringer til økonomiafdelingen
 • Udarbejdelse af budgetter og budgetopfølgning
 • Udarbejdelse af forbrugs- og driftsregnskaber
 • Udarbejdelse af lejekontrakter
 • Vi kan sikre løbende tilsyn med ejendommen og vedligeholdelsesplanlægning i samarbejde med underleverandører
 • Rekvirering af håndværkere
 • 24/7 tilkaldemulighed ved pludselig skade – i samarbejde med underleverandør.
 • Besvarelse af lejer(-medarbejder)henvendelser
 • Flyttesyn og fraflytningsopgørelser
 • Løbende anvisningsmøder vedr. tildeling af bolig

Vi bidrager til at din virksomhed kan fokusere på kerneforretningen, mens vi servicerer dine ansatte og sikrer en fornuftig drift af boligerne.

Ejerforening

Foreningen har sin selvstændige bestyrelse, der træffer de nødvendige beslutninger. Vi sørger for gennemførelsen af beslutningerne og bidrager til, at bestyrelsen og foreningen er velkørende.

Vi tilbyder blandt andet:

 • Opkrævning af fællesbidrag til foreningen og opfølgning på eventuelt udestående.
 • Alt bogføring og betaling af bilag.
 • Løbende kvalitetssikring af bogføring, afstemninger m.v.
 • Bidrag til budgetudarbejdelse og budgetopfølgning.
 • Indkaldelse af og deltagelse i løbende bestyrelsesmøder i foreningen.
 • Indkaldelse af og deltagelse i generalforsamling.
 • Kontakt til øvrige ejere / lejere i foreningen / ejendommen.
 • Kontakt til samarbejdspartnere – forsikringsselskaber, håndværkere, advokater m.fl.
 • Rekvirering af håndværkere ved akut behov.
 • Bestyrelsen har mulighed for tilvalg af elektronisk fakturagodkendelse