Attartugassat

Forside | Attartugassat

Uani qinnuteqaatit nassaarisinnaavatit, soorlu. Opsigelse, Ønskeflytning, Boligbytning, Fremleje og Boliggaranti.

Webformular til lejebolig
ANSØGNING OM ØNSKEFLYTNING - gælder kun indenfor ejendomme ejet af Ejendomsaktieselskabet Illuut
Der opkræves gebyr for notering på venteliste, samt årlig gen-bekræftelse.
I din lejekontrakt står der hvilket opsigelsesvarsel du har. Typisk er det løbende måned + 1 måned eller + 3 måneder.

Du kan godt fraflytte din lejlighed før denne dato, men du skal betale husleje frem til den dato din lejekontrakt slutter. Med mindre din lejlighed bliver udlejet igen inden. Sker dette frigøres du fra din lejekontrakt og dermed ikke længere betale husleje.
Når du fraflytter din lejlighed får du dit betalte depositum tilbage, fratrukket eventuelle istandsættelsesudgifter og der kan går op til 6 uger.

Ved boligbytning skal begge parter være opmærksom på om der kan være særlige vilkår for at bytte bolig.

Bl.a. ved bytning af personalebolig skal arbejdsgiver der har anvist boligen også godkende en boligbytning.

Der skal forventes en administrativ behandlingstid på din ansøgning på op til 10 arbejdsdage.

Boligbytning kan først ske i henhold til dit normale opsigelsesvarsel jf. lejekontrakten. Det vil sige, at boligbytning kan ske til den 1. i måneden efter en eventuel godkendelse.

Der skal normalistandsættes hvis du har boet i lejlighed i 3 år.

Som udgangspunkt kan fremleje maksimalt være 12 måneder.
Dette kan forlænges ved forelæggelse af dokumentation af årsag om fravær værende sygdom, uddannelse, anbringelse i anstalt eller midlertidig forflyttelse.

Beboerinfo

Opsigelse af leje

Læs om Vejledning til egen udførelse af istandsættelse ved fraflytning her

Opsigelse af leje

Opsigelse af leje

Boligønske

Antal rums (omfatter værelser + Stue)

Boligønske

Antal rums (omfatter værelser + Stue)

Boligbytning med

Dato for boligbytning

Boligbytning med

Dato for boligbytning

Boligen fremlejes til

Månedlig husleje

Antal rums (omfatter værelser + Stue)

Ansøger om boliggaranti i perioden

Istandsættelse